Maximaal huurplafond aangepast

Puntentelling 2024: maximaal huurplafond aangepast

Verhuurders die hun pand(en) in de vrije sector willen krijgen, zullen binnenkort de huurprijs moeten toetsen aan een hoger plafond: de minimale huurgrens berekend door een uitgevoerde puntentelling zal in 2024 verhoogd worden naar 1000 euro, aldus de plannen van het kabinet.

Verandering vrije huursector door puntentelling

De vernieuwde liberalisatiegrens in 2024 is in het leven geroepen om de hoge huurprijzen in de huidige woningmarkt te reguleren. De vernieuwde grens binnen de puntentelling van de huurwoning in 2023 geeft hier een duidelijk beeld over.

Eerlijker voor huurders, duidelijker voor verhuurders, aldus het kabinet. Echter, institutionele beleggers geven aan dat veel nieuwbouwplannen door deze regeling niet meer haalbaar zullen zijn.

Uitleg huurwoning puntentelling

Via een puntentelling is de gewogen huurprijs te berekenen. Dit puntensysteem is gebaseerd op onder meer de grootte, aantal (slaap)kamers, de WOZ-waarde en het mogelijk aanwezige energielabel.

Deze huurprijsbescherming wordt doorgetrokken naar huurprijzen tot 1000 euro en 186 behaalde punten binnen de puntentelling in 2024.

Wat je als verhuurder nu al kunt doen.

Door de verhoogde liberalisatiegrens in 2024 blijven er voor veel woningen twee opties over:

  • De huurwoning bij mutatie verkopen.
  • Zorgen dat de huurwoning boven de 186 punten komt.

Verduurzaming van het pand kan bij de laatste optie een grote rol spelen in het verhogen van het aantal punten. Weten wat de opties zijn voor jouw portefeuille? Ons team van experts helpt verhuurders verder. Puntentellingen en verbeteradviezen: wij regelen het.